De Grootste spelers in de geschiedenis van de Spraaktechnologie

Harpy (1970s)

Harpy was een spraakherkenningsproject ontwikkeld aan de Carnegie Mellon University in de jaren '70. Het project werd gefinancierd door het Advanced Research Projects Agency (ARPA) van het Amerikaanse Ministerie van Defensie, een organisatie die bekend staat voor zijn investeringen in grensverleggende technologieën.


Harpy was ontworpen met het doel om de manier waarop mensen en computers met elkaar communiceren te veranderen. De visie van het Harpy-project was om een systeem te creëren dat gesproken taal op een menselijke manier kon begrijpen, waardoor een meer natuurlijke en intuïtieve interactie tussen mens en machine mogelijk zou zijn.


Het Harpy-project heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de spraaktechnologie-industrie. Het was een van de eerste spraakherkenningsprojecten die succesvol duizend verschillende woorden kon herkennen, wat een grote stap voorwaarts was in vergelijking met de eerdere systemen die slechts een paar tientallen woorden konden herkennen.
Harpy introduceerde ook nieuwe benaderingen voor spraakherkenning, waaronder het gebruik van de zoektheorie om efficiënt de meest waarschijnlijke interpretatie van een uitgesproken zin te vinden. Deze technieken hebben de weg vrijgemaakt voor verdere ontwikkelingen in de spraakherkenningstechnologie.


Het Harpy-project kwam niet tot een "ondergang" in de traditionele zin van het woord. In plaats daarvan werd het project afgesloten na het bereiken van zijn doelstellingen. De onderzoekers die betrokken waren bij het Harpy-project gingen verder met het ontwikkelen van nieuwe technologieën in spraakherkenning, en de technieken die in Harpy werden ontwikkeld, hebben de basis gelegd voor latere doorbraken in de spraakherkenningstechnologie.


In het algemeen was het Harpy-project een belangrijk moment in de geschiedenis van de spraakherkenning. Het was een van de eerste projecten die succesvol een aanzienlijk aantal woorden kon herkennen, en de technieken die het ontwikkelde, hebben nog steeds invloed op de spraakherkenningstechnologie die we vandaag de dag gebruiken..


IBM (1911 - heden)

IBM, of International Business Machines Corporation, is een Amerikaans multinationaal technologie- en consultingbedrijf opgericht in 1911. Hoewel IBM een breed scala aan technologieën en diensten aanbiedt, hebben ze een aanzienlijke impact gehad op de ontwikkeling van spraaktechnologie.

IBM's visie in de spraaktechnologie was om computers te ontwikkelen die menselijke spraak kunnen begrijpen en reageren, waardoor de manier waarop mensen met technologie omgaan wordt getransformeerd. Het doel van IBM was om spraakherkenning en natuurlijke taalverwerking naar het volgende niveau te tillen door middel van hun geavanceerde onderzoek en ontwikkeling.

IBM heeft aanzienlijk bijgedragen aan de evolutie van spraaktechnologie. In 1962 introduceerde IBM Shoebox, een van de eerste spraakherkenningsmachines, die in staat was om zestien Engelse woorden te herkennen en eenvoudige wiskundige taken uit te voeren. In 1976 ontwikkelde IBM het eerste continue spraakherkenningssysteem, dat menselijke spraak kon herkennen zonder pauzes tussen woorden.


In de jaren '90 bracht IBM ViaVoice uit, een spraakherkenningsprogramma voor persoonlijke computers. ViaVoice was een belangrijke doorbraak, want het maakte continue spraakherkenning mogelijk voor het grote publiek.
In 2011 lanceerde IBM Watson, een AI-systeem dat natuurlijke taal kan begrijpen en menselijke vragen kan beantwoorden. Watson's overwinning in de Amerikaanse televisieshow "Jeopardy!" toonde het vermogen van AI om complexe menselijke taal te begrijpen en heeft de weg vrijgemaakt voor de ontwikkeling van geavanceerde spraakassistenten.


In tegenstelling tot sommige van de andere genoemde bedrijven, heeft IBM geen "ondergang" meegemaakt in termen van spraaktechnologie. In plaats daarvan blijft IBM aan de frontlinie van de ontwikkeling van spraaktechnologie, met continue investeringen in AI en machine learning om de interactie tussen mens en machine te verbeteren.


IBM's erfenis in spraaktechnologie is aanzienlijk. Van de vroege ontwikkeling van spraakherkenningssystemen tot de huidige toepassingen van AI in natuurlijke taalverwerking, heeft IBM de manier waarop we met machines communiceren blijvend veranderd.


Philips Speech Processing (1980s)

Philips Speech Processing werd in de jaren '80 opgericht als een dochteronderneming van het Nederlandse technologiebedrijf Philips. De afdeling had de visie om technologieën te ontwikkelen die de interactie tussen mensen en apparaten zouden transformeren door het gebruik van menselijke spraak.


Het doel van Philips Speech Processing was het ontwikkelen van spraak- en taalverwerkingstechnologieën die in staat zouden zijn om menselijke spraak te herkennen en te synthetiseren, waardoor een meer intuïtieve en natuurlijke vorm van interactie tussen mensen en apparaten mogelijk zou worden.

Philips Speech Processing leverde een belangrijke bijdrage aan de spraaktechnologie-industrie. In 1996 bracht het bedrijf FreeSpeech uit, een spraakherkenningssoftware voor Windows, waarmee gebruikers via spraakopdrachten op hun computer konden werken. Het was een van de eerste spraakherkenningssoftwareprogramma's die voor een breed publiek beschikbaar waren, en het markeerde een belangrijke stap in de richting van de commercialisering van spraakherkenningstechnologie.

Philips Speech Processing was ook betrokken bij de ontwikkeling van andere spraakgerelateerde technologieën, zoals spraaksynthese, spraakcompressie en datatransmissie, en telecommunicatiesystemen voor spraak.
In tegenstelling tot Dragon Systems en Lernout & Hauspie, onderging Philips 

Speech Processing geen dramatische "ondergang". In plaats daarvan veranderde het bedrijf geleidelijk zijn focus en ging het verder onder de naam Philips Dictation Systems. Ze richten zich nu voornamelijk op het aanbieden van oplossingen voor spraak naar tekst, zoals dictafoons en transcriptiediensten.

Ondanks de verschuiving in focus, heeft Philips een blijvende impact gehad op de wereld van de spraaktechnologie. De spraak- en taalverwerkingstechnologieën die ze hebben ontwikkeld, hebben de basis gelegd voor veel van de spraakherkennings- en spraaksynthese-toepassingen die we vandaag de dag kennen.


Microsoft Corporation (1975 - heden)

Microsoft, opgericht in 1975 door Bill Gates en Paul Allen, is een van de meest erkende namen in de technologische wereld. Het bedrijf heeft een rijke geschiedenis in het ontwikkelen van software, hardware en andere technologieën.


In het gebied van spraaktechnologie heeft Microsoft zich altijd ingespannen om producten te ontwikkelen die menselijke spraak kunnen herkennen, begrijpen en synthetiseren. De visie van Microsoft is om technologieën te creëren die de menselijke communicatie met machines kunnen transformeren, waardoor ze meer natuurlijk, efficiënt en intuïtief worden.


Microsoft heeft aanzienlijke bijdragen geleverd aan de spraaktechnologie-industrie. In 1993 introduceerde het bedrijf Microsoft Voice, een spraakherkenningssysteem voor Windows. Het bedrijf heeft ook gewerkt aan de ontwikkeling van spraaksynthese-technologieën en heeft de standaard gezet voor spraakcodering met hun ontwikkeling van de Speex-codec.


Een belangrijke mijlpaal voor Microsoft in spraaktechnologie was de introductie van Cortana in 2014, een virtuele assistent die spraakherkenning en natuurlijke taalverwerking gebruikt om vragen te beantwoorden, herinneringen in te stellen en een breed scala aan andere taken uit te voeren. Cortana was een belangrijke stap in de evolutie van de spraakherkenning, die het mogelijk maakte om de technologie op grotere schaal te gebruiken.


In 2021 nam Microsoft Nuance Communications over, een leider in spraakherkennings- en AI-technologie. Deze overname is een bewijs van Microsoft's voortdurende toewijding aan de ontwikkeling van spraaktechnologie en AI.


Anders dan sommige bedrijven in dit overzicht, heeft Microsoft geen 'ondergang' meegemaakt in termen van spraaktechnologie. In plaats daarvan blijft het bedrijf innoveren en nieuwe producten en technologieën ontwikkelen.
De bijdrage van Microsoft aan de spraaktechnologie is enorm. Met producten als Microsoft Voice, Cortana en hun recente overname van Nuance, heeft Microsoft de ontwikkeling en acceptatie van spraaktechnologie significant beïnvloed.


Dragon Systems (1982)

Dragon Systems, opgericht in 1982 door Drs. James en Janet Baker, was een technologiebedrijf dat zich richtte op spraakherkenning en -synthese. De oprichters, beiden vooraanstaande onderzoekers in de spraakherkenning, hadden de visie om een wereld te creëren waarin de interactie tussen mens en computer net zo natuurlijk zou zijn als menselijke conversatie.


Het doel van Dragon Systems was het ontwikkelen van geavanceerde spraakherkenningssoftware die zowel nauwkeurig als gebruiksvriendelijk was. Ze wilden technologie creëren die het voor mensen gemakkelijker zou maken om te communiceren met computers, waardoor ze toegankelijker en nuttiger zouden worden in het dagelijks leven.


Dragon Systems droeg significant bij aan de ontwikkeling van spraakherkenningstechnologie. Hun vlaggenschipproduct, Dragon NaturallySpeaking, was de eerste algemeen verkrijgbare continue spraakherkenningssoftware. In tegenstelling tot eerdere systemen, die vereisten dat gebruikers pauzeren tussen woorden, kon Dragon NaturallySpeaking natuurlijke menselijke spraak herkennen en omzetten naar tekst. Deze technologie was een doorbraak en legde de basis voor veel van de spraakherkenningstechnologie die we vandaag de dag kennen.


Echter, in het jaar 2000 viel Dragon Systems ten prooi aan een reeks ongelukkige gebeurtenissen die leidden tot hun ondergang. Dragon Systems was overeengekomen om te worden overgenomen door Lernout & Hauspie, maar kort na de overname werd Lernout & Hauspie beschuldigd van fraude en ging het bedrijf failliet. Als gevolg hiervan verloren de Bakers en veel medewerkers van Dragon Systems hun investeringen en werd het bedrijf uiteindelijk verkocht aan ScanSoft, dat later bekend werd als Nuance Communications.


Ondanks de ongelukkige omstandigheden rond hun ondergang, heeft Dragon Systems een blijvende erfenis nagelaten in de wereld van spraakherkenning. Hun technologie heeft de basis gelegd voor veel van de spraakherkenningssoftware die we vandaag de dag gebruiken, waaronder die van grote bedrijven zoals Apple, Google en Microsoft.


Lernout & Hauspie (1990)

Lernout & Hauspie, een Belgisch bedrijf, werd opgericht door Jo Lernout en Pol Hauspie. Het bedrijf maakte grote stappen in tekst-naar-spraak- en spraak-naar-tekst-toepassingen. Het speelde een grote rol in de ontwikkeling van spraakherkenningstechnologie in de jaren 90.


Met de visie om technologie te ontwikkelen die natuurlijke menselijke communicatie kon nabootsen, streefde Lernout & Hauspie ernaar om de manier waarop mensen met computers en technologie omgaan radicaal te veranderen. Hun doel was om systemen te creëren die tekst konden begrijpen en synthetiseren in menselijke spraak, waardoor een nieuwe vorm van interactie mogelijk werd.


Lernout & Hauspie's grootste bijdrage aan de spraaktechnologie-industrie was ongetwijfeld hun vooruitgang in spraak- en taalherkenning. Ze waren pioniers in de ontwikkeling van technologieën die het mogelijk maakten voor computers om menselijke taal te begrijpen en te synthetiseren. Ze ontwikkelden ook technologieën voor spraakcompressie en spraakcodering, wat bijdroeg aan de ontwikkeling van spraakherkenningstechnologieën.


Het bedrijf werd uiteindelijk een van de marktleiders in spraaktechnologie, met klanten zoals Microsoft, die hun technologie gebruikten voor hun eigen spraakherkenningssoftware.


Helaas viel het bedrijf ten prooi aan een financieel schandaal in de vroege jaren 2000. Dit leidde tot de ondergang van het bedrijf. Er werd ontdekt dat bijna twee derde van hun inkomsten in de Aziatische markt was verzonnen, wat leidde tot een van de grootste boekhoudschandalen in de Europese geschiedenis. Ondanks hun ondergang heeft Lernout & Hauspie een blijvende impact gehad op de spraaktechnologie-industrie en heeft het de weg vrijgemaakt voor toekomstige innovaties in het veld.


Nuance Communications (1992 - heden)

Nuance Communications, oorspronkelijk opgericht als Visioneer in 1992, is een Amerikaans multinationaal computer software technologiebedrijf. Het bedrijf is vooral bekend om zijn bijdragen aan spraakherkenning en kunstmatige intelligentie.


Nuance's visie in de spraaktechnologie was om de interactie tussen mensen en technologie te transformeren door gebruik te maken van spraakherkenning en AI. Hun doel was om producten te ontwikkelen die de efficiëntie en productiviteit van individuen en bedrijven konden verbeteren door het vermogen van machines om menselijke spraak te begrijpen en te verwerken.


Nuance heeft aanzienlijk bijgedragen aan de evolutie van spraaktechnologie. In 2000 nam Nuance, toen bekend als ScanSoft, Dragon Systems over, een bedrijf dat bekend staat om zijn innovaties in spraakherkenningstechnologie. Deze overname hielp Nuance zijn positie in de markt voor spraakherkenningstechnologie te consolideren.


Een van de meest bekende producten van Nuance, Dragon NaturallySpeaking, is een spraakherkenningssysteem dat oorspronkelijk is ontwikkeld door Dragon Systems. Dit product heeft de manier waarop we met computers communiceren getransformeerd door het mogelijk te maken voor gebruikers om tekst in te voeren en commando's te geven met hun stem.


Verder ontwikkelde Nuance ook spraak-gebaseerde oplossingen voor gezondheidszorg, klantenservice en andere industrieën. In 2011 introduceerde Nuance bijvoorbeeld Nina, een virtuele assistent voor klantenservice die menselijke spraak kan begrijpen en intelligente antwoorden kan geven.
In tegenstelling tot sommige andere bedrijven in dit overzicht, heeft Nuance Communications geen ondergang meegemaakt. In plaats daarvan is het bedrijf blijven groeien en innoveren, en het is vandaag de dag een van de leiders in spraak- en beeldverwerkingstechnologieën.


Het is belangrijk op te merken dat Nuance Communications in 2021 werd overgenomen door Microsoft. Deze overname zal naar verwachting de ontwikkeling van Microsoft's eigen spraaktechnologieën, zoals hun virtuele assistent Cortana, verder versnellen.


Nuance's bijdragen aan de spraaktechnologie zijn omvangrijk en blijvend. Van de ontwikkeling van Dragon NaturallySpeaking tot de implementatie van AI in spraakherkenning, Nuance heeft de manier waarop we met technologie communiceren radicaal veranderd.


Google Inc. (1998 - heden)

Google, opgericht in 1998 door Larry Page en Sergey Brin, is een van de meest invloedrijke technologiebedrijven ter wereld. In de wereld van spraaktechnologie heeft Google de manier waarop we met technologie communiceren radicaal veranderd.


De visie van Google voor spraaktechnologie is altijd gericht geweest op het creëren van natuurlijk aanvoelende, efficiënte en toegankelijke manieren voor mensen om met technologie te communiceren. Ze streven ernaar om machines de menselijke taal beter te laten begrijpen en daarmee de barrières tussen mens en technologie te verminderen.


Google heeft tal van belangrijke bijdragen geleverd aan de spraaktechnologie. In 2008 introduceerde het bedrijf spraakzoekopdrachten op zijn mobiele app, waarmee gebruikers zoekopdrachten konden inspreken in plaats van ze te typen. Later, in 2012, bracht Google Google Now uit, een intelligente persoonlijke assistent die gebruikmaakt van natuurlijke taalverwerking om op spraak gebaseerde interactie mogelijk te maken.


Een van de meest bekende prestaties van Google in spraaktechnologie is de ontwikkeling van Google Assistant, geïntroduceerd in 2016. Google Assistant, geïntegreerd in smartphones en Google Home-apparaten, kan gesproken instructies begrijpen en uitvoeren, en interacties met technologie vereenvoudigen.


In tegenstelling tot sommige bedrijven, heeft Google geen 'ondergang' ervaren in de spraaktechnologie. In plaats daarvan blijft Google investeren in onderzoek en ontwikkeling en loopt het voorop in de evolutie van spraaktechnologie.


Amazon.com, Inc. (1994 - heden)

Amazon, opgericht in 1994 door Jeff Bezos, is een van de grootste e-commerce bedrijven ter wereld. Naast hun e-commerce business, heeft Amazon ook bijgedragen aan de ontwikkeling en popularisatie van spraaktechnologie.
De visie van Amazon voor spraaktechnologie is het creëren van een natuurlijke, stemgestuurde interface voor hun producten en diensten. Het bedrijf streeft ernaar om spraakherkenning en natuurlijke taalverwerking zo ver te brengen dat mensen in staat zullen zijn om op een natuurlijke manier met hun apparaten te communiceren.


Amazon's meest significante bijdrage aan de spraaktechnologie is de ontwikkeling van Amazon Echo en de spraakgestuurde virtuele assistent, Alexa, geïntroduceerd in 2014. Alexa kan een breed scala aan taken uitvoeren, zoals muziek afspelen, vragen beantwoorden, nieuws lezen en nog veel meer, allemaal geactiveerd door de stem van de gebruiker.


Net als Google, heeft Amazon geen 'ondergang' ervaren in de spraaktechnologie. Het bedrijf blijft investeren in de ontwikkeling van Alexa en introduceert regelmatig nieuwe functies en mogelijkheden.


Samenvattend, zowel Google als Amazon hebben een grote invloed gehad op de spraaktechnologie-industrie. Hun bijdragen hebben de weg vrijgemaakt voor de grootschalige adoptie van spraakgestuurde virtuele assistenten en blijven de toekomst van de interactie tussen mens en machine vormgeven.


Apple Inc. (1976 - heden)

Apple Inc., opgericht in 1976 door Steve Jobs, Steve Wozniak en Ronald Wayne, is een van de meest invloedrijke technologiebedrijven ter wereld. Apple heeft altijd een sterke focus gehad op mensgericht ontwerp en de integratie van geavanceerde technologie in dagelijkse apparaten.


In de wereld van spraaktechnologie, heeft Apple de visie gehad om de interactie tussen gebruikers en hun apparaten te vereenvoudigen en te vermenselijken. Dit wordt duidelijk weerspiegeld in hun innovaties op het gebied van spraakherkenning en natuurlijke taalverwerking.


Een van de meest significante bijdragen van Apple aan de spraaktechnologie-industrie is de ontwikkeling en introductie van Siri, hun stemgestuurde virtuele assistent, in 2011. Met Siri bracht Apple spraakherkenning en natuurlijke taalverwerking naar de massa, waardoor gebruikers hun apparaten konden besturen en informatie konden opvragen met enkel hun stem.


Siri was niet alleen een doorbraak in termen van technologie, maar ook in termen van gebruiksvriendelijkheid. Door het mogelijk te maken voor gebruikers om natuurlijke taal te gebruiken in hun interactie met Siri, heeft Apple de manier waarop mensen met hun apparaten communiceren getransformeerd en spraaktechnologie naar de voorgrond gebracht van consumententechnologie.


Apple's werk aan spraaktechnologie gaat verder dan Siri. Het bedrijf heeft ook geïnvesteerd in spraakherkenningstechnologieën voor hun desktopbesturingssysteem, MacOS, en heeft functies ontwikkeld zoals Voice Control, die gebruikers in staat stelt hun apparaten volledig te besturen met hun stem.


Net als de andere technologiegiganten, heeft Apple geen 'ondergang' ervaren in de spraaktechnologie. Het bedrijf blijft innoveren en nieuwe technologieën ontwikkelen op dit gebied, voortdurend strevend naar het verbeteren van de interactie tussen mens en machine.


Samenvattend heeft Apple een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de spraaktechnologie-industrie. Met Siri heeft het bedrijf de spraaktechnologie echt mainstream gemaakt en de weg geëffend voor de wijdverbreide acceptatie van spraakherkenning en natuurlijke taalverwerking in consumentenapparaten.