Het Bouwen van TTS- en STT-systemen

 

Het Bouwen van een TTS-Systeem

 1. Verzamelen en voorbereiden van de data: Hier gaat het erom om tekst van diverse bronnen te verzamelen. Het kan gaan om tekst uit boeken, kranten, websites of zelfs door mensen gegenereerde transcripties. Het is belangrijk dat de tekst representatief is voor de taalvariëteiten die het systeem moet dekken. De tekst wordt vervolgens gezuiverd van ongewenste elementen, zoals afkortingen en speciale tekens, die worden omgezet naar hun volledige vorm of equivalenten in gesproken taal.
 2. Selecteren van een synthesemodel: Er zijn verschillende methoden om spraak te synthetiseren. Concatenatieve synthese, een oudere methode, maakt gebruik van grote databases met opgenomen spraakfragmenten die aan elkaar worden gekoppeld om spraak te creëren. Parametrische synthese daarentegen maakt gebruik van modellen om spraak te genereren. Meer recentelijk hebben we de opkomst gezien van end-to-end deep learning benaderingen, zoals Tacotron, die rechtstreeks van tekst naar spraak leren zonder de noodzaak om expliciete stappen te definiëren.
 3. Trainen van het model: Het model wordt dan getraind op de voorbereide data. Dit wordt vaak gedaan met behulp van deep learning technieken. Tijdens de training leert het model om de tekst te vertalen naar een vorm die kan worden omgezet naar spraak, zoals fonemen of spectrale kenmerken.
 4. Testen en verbeteren van het systeem: Nadat het model is getraind, wordt het getest. Dit wordt gedaan door het model een onbekende tekst te laten genereren en deze te beoordelen op natuurlijkheid en verstaanbaarheid. Het model kan dan verder worden verfijnd door hyperparameters aan te passen of extra trainingsdata toe te voegen.


Het Bouwen van een STT-Systeem

 1. Verzamelen en voorbereiden van de data: Dit omvat het verzamelen van opgenomen spraak. De spraak kan afkomstig zijn van openbare bronnen of specifiek voor het doel worden opgenomen. Elk spraakfragment wordt getranscribeerd, wat betekent dat elke gesproken zin wordt omgezet in geschreven tekst. Deze transcripties vormen de 'grondwaarheid' die het model tijdens de training zal leren.
 2. Voorverwerking van de data: Hier wordt de audio voorbewerkt zodat deze kan worden verwerkt door een machine learning model. Dit kan het omzetten van de audio naar een spectrogram of mel-frequency cepstral coefficients (MFCCs) omvatten, die verschillende aspecten van de spraakrepresenteren.
 3. Trainen van het model: Het model wordt dan getraind om de voorverwerkte audiogegevens te associëren met hun transcripties. Dit wordt meestal gedaan met behulp van deep learning technieken zoals RNN's, CNN's of transformer-modellen. Gedurende de training leert het model om de patronen in de audio die overeenkomen met bepaalde woorden of fonemen te herkennen.
 4. Testen en verbeteren van het systeem: Na het trainen wordt het systeem getest op een aparte set van data om te beoordelen hoe goed het werkt. Afhankelijk van de prestaties tijdens het testen, kan het model dan worden verfijnd door hyperparameters aan te passen of extra trainingsdata toe te voegen.


Bij zowel TTS- als STT-systemen kan het bouwen en optimaliseren van een model een iteratief proces zijn, waarbij het model herhaaldelijk wordt getraind, getest en verfijnd om de prestaties te verbeteren. Het is een complex proces dat een diep begrip vereist van zowel de theoretische principes als de praktische aspecten van machine learning, akoestiek en taalkunde.

 

Het ontwerpen en bouwen van TTS- en STT-systemen vereist zowel gespecialiseerde technische kennis als de juiste computerapparatuur.


Technische kennis:

 • Computerwetenschappen: Kennis van programmeren is essentieel. Programmeertalen zoals Python zijn bijzonder populair in de machine learning gemeenschap vanwege hun eenvoud en de beschikbaarheid van relevante bibliotheken en frameworks, zoals TensorFlow en PyTorch.
 • Machine Learning en Kunstmatige Intelligentie (AI): Om TTS- en STT-modellen te bouwen, is een diepgaand begrip van machine learning nodig, met inbegrip van specifieke technieken zoals neurale netwerken, recurrente neurale netwerken (RNN), convolutionele neurale netwerken (CNN), en transformer-modellen.
 • Signaalverwerking: Kennis van signaalverwerking is belangrijk voor het werken met audio en spraakdata, inclusief begrip van hoe je de relevante kenmerken uit audio-extracten kunt halen, zoals met spectrogrammen of mel-frequentie cepstrale coëfficiënten (MFCC).
 • Linguïstiek: Vooral voor TTS-systemen kan kennis van fonetiek en fonologie nuttig zijn om te begrijpen hoe de geluiden van een taal worden geproduceerd.
 • Statistiek en wiskunde: Deze gebieden vormen de basis van machine learning en AI, dus een goed begrip hiervan is belangrijk.


Computerapparatuur:


 • Processing Power: Het trainen van machine learning modellen kan zeer rekenintensief zijn. Daarom zijn computers met snelle processors en veel geheugen essentieel. Multicore processors en parallelle verwerking kunnen ook helpen om de trainingstijd te verminderen.
 • Graphics Processing Unit (GPU): Veel machine learning en deep learning bibliotheken zijn geoptimaliseerd om te profiteren van de parallelle verwerkingsmogelijkheden van GPUs, waardoor de trainingstijd aanzienlijk wordt verkort.
 • Opslagruimte: TTS- en STT-modellen vereisen grote datasets voor training, wat kan resulteren in aanzienlijke opslagvereisten. Daarnaast nemen de getrainde modellen zelf ook ruimte in beslag.
 • Software: Naast de hierboven genoemde machine learning bibliotheken en programmeertalen, heb je mogelijk ook andere software nodig, zoals een geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE), data-analyse- en visualisatietools, en versiebeheersystemen.


 Cloud-gebaseerde diensten

Hoewel het mogelijk is om de benodigde middelen voor de ontwikkeling van TTS- en STT-systemen lokaal te hebben, kiezen veel organisaties en individuele onderzoekers voor het gebruik van cloud-gebaseerde diensten. Bekende providers zoals Google Cloud, Amazon Web Services (AWS) en Microsoft Azure worden vaak gebruikt vanwege de volgende voordelen:


 • Hoogwaardige rekencapaciteit: Deze platforms bieden toegang tot geavanceerde computerbronnen, waaronder multi-core processors, ruime hoeveelheden RAM en speciale hardware voor machine learning-taken zoals Graphics Processing Units (GPU's) en Tensor Processing Units (TPU's). De flexibiliteit van deze diensten maakt het mogelijk om rekenkracht te schalen op basis van de behoeften van het project.
 • Opslag en gegevensbeheer: Cloud-platforms bieden uitgebreide mogelijkheden voor gegevensopslag en -beheer. Hierdoor kunnen grote datasets efficiënt worden opgeslagen, beheerd en geanalyseerd.
 • Machine Learning-tools en -diensten: Veel van deze platforms bieden specifieke tools en diensten voor het ontwikkelen van machine learning-modellen, waaronder TTS en STT. Dit omvat zowel vooraf getrainde modellen als diensten voor het automatiseren van machine learning (AutoML).
 • Toegankelijkheid en samenwerking: De cloud-gebaseerde aard van deze platforms maakt het mogelijk voor teams om gemakkelijk toegang te krijgen tot bronnen en gegevens, ongeacht hun locatie. Dit bevordert samenwerking, vooral in gedistribueerde teams.


Nu, specifieke diensten die deze cloud providers bieden voor TTS en STT zijn:


 • Amazon Web Services (AWS)
 • Amazon biedt een service genaamd Amazon Polly voor TTS, die tekst omzet in levensechte spraak. Amazon Transcribe wordt gebruikt voor STT en kan spraak omzetten in tekst, wat handig is voor toepassingen zoals transcriptie van voicemails en voice assistants.Google Cloud
 • Google Cloud biedt Text-to-Speech en Speech-to-Text diensten. Google's Text-to-Speech-service ondersteunt verschillende talen en stemtypen, en kan worden aangepast voor specifieke domeinen. Google's Speech-to-Text service ondersteunt eveneens meerdere talen en kan spraak uit audio of video omzetten in tekst.Microsoft Azure
 • Microsoft Azure biedt de Speech Service die zowel TTS- als STT-mogelijkheden heeft. Azure's TTS-service, genaamd Text to Speech, kan tekst omzetten in natuurlijk klinkende spraak. Aan de andere kant kan Azure's Speech to Text, spraak omzetten in geschreven tekst.


Het is belangrijk op te merken dat het gebruik van dergelijke diensten kosten met zich meebrengt op basis van het verbruik, en dat men altijd aandacht moet besteden aan gegevensbeveiliging en privacy bij het werken met cloud-gebaseerde diensten. Het is essentieel om deze factoren in overweging te nemen bij het kiezen van een platform voor het ontwikkelen van TTS- of STT-systemen.