Een NetZero Wereld: Onbereikbaar Zonder Spraaktechnologie, Machine Learning en AI

 

Het streven naar een NetZero wereld - een wereld waarin de hoeveelheid broeikasgassen die we produceren gelijk is aan de hoeveelheid die we uit de atmosfeer verwijderen - is een van de belangrijkste doelen van onze tijd. De uitdagingen die we onder ogen zien bij het bereiken van dit doel zijn echter enorm. Gelukkig hebben technologieën zoals spraaktechnologie, machine learning (ML) en kunstmatige intelligentie (AI) de potentie om ons te helpen deze uitdagingen aan te gaan.


Spraaktechnologie

Spraaktechnologie, waaronder spraakherkenning en -synthese, kan een cruciale rol spelen in het bereiken van onze duurzaamheidsdoelen. Neem bijvoorbeeld de opkomst van spraakgestuurde assistenten zoals Google Home of Amazon Echo. Deze apparaten kunnen gebruikt worden om energie te besparen door apparaten in huis op commando in en uit te schakelen, waardoor onnodig energieverbruik wordt verminderd.

Daarnaast biedt spraaktechnologie de mogelijkheid om duurzaamheid toegankelijker te maken voor mensen met een leesbeperking of visuele beperking. Apps zoals Microsoft's Seeing AI kunnen bijvoorbeeld gesproken beschrijvingen geven van fysieke objecten en teksten, inclusief informatie over duurzaamheid en klimaatverandering.


Machine Learning

 

 Machine Learning (ML) kan een aanzienlijke impact hebben op onze inspanningen om klimaatverandering te begrijpen en te bestrijden. Klimaatwetenschappers bij het Lawrence Berkeley National Laboratory gebruiken bijvoorbeeld ML om klimaatmodellen te creëren en te verfijnen. Door het analyseren van grote hoeveelheden klimaatgegevens kunnen deze modellen meer accurate voorspellingen doen over toekomstige klimaatpatronen.


Daarnaast kan ML bijdragen aan energie-efficiëntie in gebouwen. Onderzoekers van de Carnegie Mellon University hebben een ML-model ontwikkeld dat het energieverbruik van een gebouw kan voorspellen op basis van historische gegevens en weersvoorspellingen, wat kan helpen bij het optimaliseren van het energieverbruik.

 

Kunstmatige Intelligentie

 

AI kan bijdragen aan een NetZero wereld op vele manieren. Bijvoorbeeld, Google's DeepMind heeft AI al gebruikt om het energieverbruik van hun datacenters te verminderen. Door het koelsysteem te optimaliseren, heeft DeepMind het energieverbruik met 40% verminderd.


Daarnaast ontwikkelen bedrijven zoals Tesla AI voor autonoom rijden, wat het energieverbruik kan verminderen door rijgedrag te optimaliseren. AI kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van slimme energiegrids die de vraag en het aanbod van energie in realtime kunnen balanceren, wat leidt tot een efficiënter energieverbruik.


AI kan ook helpen bij het bevorderen van duurzaam gedrag. Apps zoals Oroeco geven gebruikers gepersonaliseerde tips voor het verminderen van hun koolstofvoetafdruk, gebaseerd op hun persoonlijke gewoontes en voorkeuren.



Technologieën zoals AI en Machine Learning worden nu al op verschillende manieren ingezet door bedrijven en overheden in hun streven om NetZero te worden. 

Energie-efficiëntie

 

Een van de belangrijkste toepassingen van AI en ML is het verbeteren van de energie-efficiëntie. Google's dochteronderneming DeepMind heeft bijvoorbeeld een AI-systeem ontwikkeld dat het energieverbruik in datacenters aanzienlijk vermindert door het koelproces te optimaliseren. Soortgelijke AI-gestuurde oplossingen worden gebruikt voor het beheer van energie in slimme gebouwen, waarbij het systeem leert van patronen in het energieverbruik en automatisch aanpassingen maakt om energie te besparen.


Voorspellende modellen voor hernieuwbare energie

 

AI en ML worden ook gebruikt voor het creëren van voorspellende modellen voor de productie van hernieuwbare energie. Deze modellen kunnen bijvoorbeeld de wind- en zonne-energieproductie voorspellen op basis van weergegevens, waardoor energiebeheerders hun netwerken effectiever kunnen beheren en de productie van fossiele brandstoffen kunnen verminderen. Een voorbeeld hiervan is de WindyGrid-tool van de stad Chicago, die AI gebruikt om de energieproductie van windturbines te optimaliseren.


Carbon Capture & Storage (CCS)

 

AI en ML worden ook ingezet om het CCS-proces efficiënter te maken. CCS is een technologie die CO2 uit de atmosfeer of direct bij de bron van de uitstoot vangt en deze opslaat om de klimaatimpact te verminderen. Onderzoekers gebruiken ML-algoritmen om de beste locaties voor CCS-installaties te identificeren en om het vangstproces te optimaliseren.


Monitoring en naleving

 

AI wordt ook gebruikt om de uitstoot van broeikasgassen te monitoren en de naleving van klimaatbeleid te waarborgen. Satellieten uitgerust met AI-gestuurde sensoren kunnen bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen in realtime meten en onregelmatigheden detecteren. Zo kan AI bijdragen aan de handhaving van klimaatregelgeving en bedrijven en overheden helpen hun klimaatdoelstellingen te bereiken.


AI voor gedragsverandering

 

AI wordt ook gebruikt om mensen te helpen duurzamere keuzes te maken. Apps zoals Oroeco gebruiken AI om het gedrag en de gewoontes van gebruikers te analyseren en vervolgens gepersonaliseerde aanbevelingen te geven voor het verminderen van hun koolstofvoetafdruk.