Overzicht van Bekende EPD-leveranciers en hun gebruik van Spraaktechnologie

Elektronische Patiëntendossiers (EPD's) zijn een integraal onderdeel van de modernisering van de gezondheidszorg. Met de opkomst van spraaktechnologie en kunstmatige intelligentie (AI) beginnen sommige leveranciers deze nieuwe technologieën te integreren in hun systemen. Houd er echter rekening mee dat, vanwege de snelle veranderingen in het AI- en spraaktechnologielandschap, de informatie in dit artikel mogelijk niet volledig actueel is.


Overzicht van Leveranciers

Amerikaanse Leveranciers

 • Epic Systems is een van de meest gebruikte EPD-systemen wereldwijd. Epic heeft enkele functies van spraak-naar-tekst geïntegreerd, voornamelijk door samenwerking met Nuance en hun product Dragon Medical One.
 • Cerner is een andere belangrijke speler op de EPD-markt. Ook Cerner heeft spraak-naar-tekst functies geïntegreerd, wederom door een samenwerking met Nuance.
 • Allscripts biedt een uitgebreid EPD-systeem aan, waarin spraakherkenning is geïntegreerd door middel van een partnerschap met M*Modal, een bedrijf dat gespecialiseerd is in klinische documentatie-oplossingen.
 • Athenahealth heeft spraak-naar-tekst functies in hun EPD-systeem ingebouwd, alhoewel het onduidelijk is of ze hiervoor samenwerken met een specifiek spraaktechnologiebedrijf.
 • Meditech heeft nog geen aankondigingen gedaan over de integratie van spraak-naar-tekst technologie in hun EPD-systeem, maar gezien de huidige trends in de sector, zou dit in de nabije toekomst kunnen veranderen.


Europese Leveranciers

 • ChipSoft is een belangrijke leverancier van EPD's in Nederland en andere delen van Europa. Hun systeem, HiX, is ontworpen om een uitgebreid overzicht van de patiëntenzorg te bieden. Hoewel ze nog niet publiekelijk hebben aangekondigd dat ze spraaktechnologie in hun systeem hebben geïntegreerd, zijn ze wel bekend om hun focus op innovatie en verbetering van patiëntenzorg.
 • CompuGroup Medical (CGM), gevestigd in Duitsland, levert een breed scala aan medische software, inclusief EPD's. Hoewel er geen specifieke informatie beschikbaar is over hun gebruik van spraaktechnologie, is het bedrijf betrokken bij verschillende innovatieve gezondheidszorgtechnologieën.
 • Agfa HealthCare, een Belgisch bedrijf met wereldwijde activiteiten, levert IT-oplossingen aan ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Ook zij hebben nog geen aankondigingen gedaan over de integratie van spraak-naar-tekst technologie in hun EPD-systeem.
 • Nexus is een andere prominente Europese speler in de EPD-markt. Ze hebben zich gericht op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen voor de gezondheidszorg, hoewel het niet duidelijk is of ze specifiek spraaktechnologie hebben geïntegreerd in hun EPD-systemen.
 • Intramed is een Nederlands bedrijf dat softwareoplossingen biedt voor paramedische praktijken. Hoewel ze de waarde van innovatie in de zorg begrijpen, hebben ze nog geen informatie vrijgegeven over de integratie van spraaktechnologie in hun EPD-systeem.


Belang van Spraaktechnologie en AI in EPD-systemen

Spraaktechnologie en AI spelen een cruciale rol in de evolutie van EPD-systemen. Spraak-naar-tekst conversie kan helpen om de administratieve last voor zorgverleners te verminderen. Artsen kunnen patiëntgegevens dicteren in plaats van ze handmatig in te voeren, wat sneller en efficiënter is. Daarnaast kunnen deze systemen worden getraind om medische terminologie te herkennen en correct te transcriberen, wat de nauwkeurigheid van de documentatie verbetert.


AI kan worden gebruikt om patronen in de data te detecteren die mensen misschien over het hoofd zien. Dit kan helpen bij het identificeren van gezondheidsrisico's, het voorspellen van de zorgbehoeften van patiënten en het personaliseren van zorgplannen. Het kan ook bijdragen aan betere besluitvorming door clinici, door hen toegang te geven tot gedetailleerde, real-time informatie over hun patiënten.


Gevaren en Voordelen van Gekoppelde EPD-systemen

Het koppelen van EPD-systemen tussen verschillende zorginstellingen kan complex zijn, vooral gezien het gebruik van AI, maar het heeft ook een aanzienlijk potentieel om de patiëntenzorg te verbeteren. Dit komt met zowel potentiële voordelen als risico's.


Voordelen


 • Holistiche Gezondheidsbeeld: Gekoppelde EPD-systemen kunnen een vollediger beeld geven van de gezondheid van een patiënt, aangezien informatie uit meerdere bronnen wordt samengevoegd. Dit is met name nuttig voor patiënten die zorg ontvangen van meerdere zorgverleners. Het zorgt voor betere coördinatie en samenwerking tussen de betrokken zorgverleners.
 • Betere Besluitvorming: AI kan helpen bij het analyseren van de enorme hoeveelheid gegevens die door deze systemen worden gegenereerd, waardoor zorgverleners betere en meer geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Dit kan bijvoorbeeld inzichten geven over potentiële gezondheidsrisico's die mogelijk over het hoofd zijn gezien.
 • Verbeterde Efficiëntie: Gekoppelde systemen kunnen de administratieve efficiëntie verbeteren door de noodzaak voor dubbele invoer van gegevens te verminderen en door de beschikbaarheid van de meest recente informatie voor alle betrokken zorgverleners te waarborgen.
 • Betere Patiëntervaring: Voor patiënten kan het gemakkelijker zijn om hun medische geschiedenis te beheren, aangezien ze minder vaak dezelfde informatie hoeven te herhalen bij verschillende zorgverleners. Ook kunnen zij mogelijk toegang hebben tot hun eigen gezondheidsinformatie, waardoor zij een actievere rol kunnen spelen in hun eigen zorg.


Risico's


 • Privacy en Gegevensbeveiliging: Het delen van patiëntgegevens tussen verschillende systemen kan leiden tot hogere risico's op datalekken. Daarnaast zijn er strikte regels voor privacy, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de EU, die moeten worden nageleefd bij het delen van medische gegevens. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot aanzienlijke boetes en reputatieschade.
 • Data-integriteit: Als gegevens worden gedeeld tussen verschillende systemen, kunnen er vragen ontstaan over de nauwkeurigheid en consistentie van deze gegevens. Fouten kunnen optreden tijdens de overdracht van gegevens, en er kunnen problemen zijn met gegevens die op verschillende manieren worden ingevoerd in verschillende systemen.
 • AI Bias en Fouten: AI-systemen zijn niet perfect en kunnen fouten maken, zoals het trekken van onjuiste conclusies uit de gegevens of het hebben van vooroordelen in hun algoritmes. Deze fouten en vooroordelen kunnen leiden tot onjuiste diagnoses of behandelingen, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de patiëntenzorg.
 • Complexiteit: Het koppelen van verschillende systemen kan technisch complex zijn en aanzienlijke middelen vergen om dit goed te implementeren en te onderhouden.


Ondanks de risico's bieden de mogelijke voordelen van gekoppelde EPD-systemen met AI aanzienlijke mogelijkheden om de gezondheidszorg te verbeteren. Met de juiste beveiligings- en privacymaatregelen, evenals voortdurende monitoring en verbetering van AI-algoritmen, kunnen deze risico's worden beheerd en kunnen de voordelen worden gerealiseerd.


Samengevat

EPD-systemen zijn van cruciaal belang in de modernisering van de gezondheidszorg. Met de opkomst van spraaktechnologie en AI, maken veel leveranciers gebruik van deze technologieën om hun systemen te verbeteren. Bekende internationale leveranciers zoals Epic Systems, Cerner, Allscripts, Athenahealth en Meditech, evenals Europese leveranciers zoals ChipSoft, CompuGroup Medical (CGM), Agfa HealthCare, NEXUS en Intramed, hebben in verschillende mate spraaktechnologie en AI geïntegreerd of onderzoeken de mogelijkheden ervan.


Spraak-naar-tekst-conversie kan de administratieve last voor zorgverleners verminderen, waardoor artsen sneller en efficiënter kunnen werken. Bovendien kan AI patronen in de data detecteren die clinici mogelijk over het hoofd zien, wat kan bijdragen aan betere besluitvorming en gepersonaliseerde zorgplannen.


Het koppelen van EPD-systemen tussen verschillende zorginstellingen, hoewel complex, biedt de mogelijkheid voor een holistischer beeld van de gezondheid van een patiënt, betere besluitvorming, verbeterde efficiëntie en een betere patiëntervaring. Echter, het delen van patiëntgegevens tussen verschillende systemen verhoogt de risico's op datalekken, stelt vragen over data-integriteit, en verhoogt de kans op AI bias en fouten.
Ondanks de uitdagingen, door het overwinnen van deze problemen en het doordacht en veilig integreren van deze technologieën, kunnen EPD-systemen efficiënter, kosteneffectieve en meer patiëntgericht worden.